investicni-zlato.eu investicni-zlato.eu - Investi?ní zlato skladem–Nejlep?í ceny. Skvělé reference !

investicni-zlato.euWebsite Profile

Title: Investi?ní zlato skladem–Nejlep?í ceny. Skvělé reference !
Keywords: investi?ní, zlato, zlaté, cihly, mince, slitky, investice, do zlata, cena zlata, investi?ní zlato, zlaté cihly, zlato, investicni zlato
Description:Investi?ní zlato - investi?ní st?íbro. Zlaté cihly, zlaté mince. Prodej zlata, vykup zlata. Zdarma Vám pohlídáme cenu zlata. U nás cena zlata v?dy on-line.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

investicni-zlato.eu Information

Website / Domain:investicni-zlato.eu
Website IP Address:95.168.209.101
Domain DNS Server:ns.vas-hosting.eu,ns.vas-hosting.com,ns.vas-hosting.cz

investicni-zlato.eu ranks

Alexa Rank:545391
EveryoneDomain Rank:4
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

investicni-zlato.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$205,249
Daily Revenue:$562
Monthly Revenue:$16,869
Yearly Revenue:$$205,249
Daily Unique Visitors:51,734
Monthly Unique Visitors:1,552,020
Yearly Unique Visitors:18,882,910

investicni-zlato.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.16 (Debian)
Date Mon, 22 Oct 2018 21:17:22 GMT

investicni-zlato.eu WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
investi?ní 25 3.70%
zlato 17 1.23%
zlaté 20 1.45%
cihly 10 0.72%
mince 11 0.79%
slitky 2 0.17%
investice 4 0.52%
do zlata 3 0.34%
cena zlata 6 0.86%
investi?ní zlato 7 1.63%
zlaté cihly 9 1.43%
zlato 17 1.23%
investicni zlato 0 0.00%

investicni-zlato.eu Similar Website

Domain WebSite Title
zlataky.cz Investi?ní zlato a st?íbro | Nejlep?í ceny v ?R
zlatyportal.cz ZlatyPortál.cz | Investi?ní zlato
a-z-obchod.cz A-Z-OBCHOD.cz | Akce Slevy Ak?ní ceny Ak?ní nabídky Zbo?í za skvělé ceny
zlatoceny.cz Zlato - aktuální cena zlata, investi?ní zlato
zlateslitky.com Zlateslitky.com - Investi?ní zlato - Produkty
zlato-investicni.com Investi?ní zlato a st?íbro
twicz.com TrustWorthy Investment - investi?ní zlato
twieu.eu TrustWorthy Investment - investi?ní zlato
zlato-morava.cz Vykup zlata Brno - nejlep?í ceny ve městě - ZLATO MORAVA
zlatak.cz Investi?ní zlato | Nejni??í mar?e v ?R | Zla?ák.cz
maxmetal.cz Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro - MAXMETAL s.r.o.
zlatostribro.com Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro od Money Works
silverum.cz SILVERUM - Investi?ní st?íbro, Investi?ní zlato
investicnizlato.info Investi?ní zlato - spo?ení do zlata.
auria.cz Auria.cz – investi?ní zlato a zlaté mince
auricom.cz Investi?ní kovy - zlato a st?íbro | Auricom.cz
investicnizlato.eu Investi?ní zlato a st?íbro | STEP Finance
zlatoinvestice.cz Investi?ní zlato a st?íbro Born4Investment s.r.o.

investicni-zlato.eu Alexa Rank History Chart

investicni-zlato.eu aleax

investicni-zlato.eu Html To Plain Text

Investi?ní zlato skladem–Nejlep?í ceny. Skvělé reference ! Infolinka 731 427 743 Mo?nosti nákupu Vykup zlata Vyběr z tisku Otázky a odpovědi O nás Kontakt 0 produkt? 0,- K? P?ihlásit | Novy ú?et P?ihla?te se E-mail: Heslo: Pamatovat si p?ihlá?ení Zapomněl jsem heslo... Investi?ní drahé kovy Moderní numismatika Klasická numismatika V?echny produkty Zlaté cihly Zlaté mince Investi?ní st?íbro Etuje Perth Mint 100 gram? Au Skladem v Praze Zbo?í lze: ihned odebrat u nás v Praze ihned odeslat po?tou na Va?i adresu 103 591 K? (€ 3 892) The Queen's Beasts - Griffin of Edward III. - 1 oz Au Skladem v Praze Zbo?í lze: ihned odebrat u nás v Praze ihned odeslat po?tou na Va?i adresu 34 338 K? (€ 1 290) Lunar-Rok Kohouta 2017 BU 1 kg Ag Skladem v Praze Zbo?í lze: ihned odebrat u nás v Praze ihned odeslat po?tou na Va?i adresu 23 001 K? (€ 864) Noemova archa 10 Oz Ag Skladem v Praze Zbo?í lze: ihned odebrat u nás v Praze ihned odeslat po?tou na Va?i adresu 7 876 K? (€ 295,90) Investi?ní zlato - investi?ní st?íbro Drahé kovy - uchovejte hodnotu Va?eho majetku Máte volné finan?ní prost?edky? Uva?ujete jak s nimi nalo?it? Nechcete, aby inflace neustále sni?ovala jejich reálnou hodnotu? Nízko úro?ené bankovní vklady a investice na akciovych trzích u? Vás nelákají? Chcete zajímavy vynos a p?itom mít mo?nost kdykoli a rychle p?eměnit svou investici zpět na hotovost? Chcete uchovat hodnotu Va?eho majetku do budoucna pro Vás a Va?e blízké? Máme pro Vás ?e?ení. Investi?ní zlato - pevny základ kvalitního portfolia Dovolujeme si Vám p?edstavit a nabídnout investi?ní produkt, kterym je zlato - investi?ní zlato. Zlato ve formě zlatych mincí a zlatych cihel je vybornym investi?ním produktem. Nep?iná?í sice úroky, ale svou stabilitou a jistotou hravě p?ekonává vynosy na finan?ních trzích. Zlato v jeho fyzické podobě by tedy nemělo chybět jako pojistka v ?ádném kvalitním investi?ním portfoliu. Chcete-li dob?e investovat své finan?ní prost?edky, ulo?te své peníze do zlata - fyzického zlata. Jen fyzické zlato máte skute?ně v?dy a plně pod svou kontrolou. Sou?asná cena zlata - skvělá nákupní p?íle?itost Po několikaletém stabilním r?stu cen zlata a st?íbra jsme nyní svědky vyrazněj?ího poklesu na trhu s drahymi kovy. Sou?asná korekce je v?ak dobrou p?íle?itostí k navy?ení pozic v tomto slune?ním kovu. Moud?í investo?i vyu?ívají sou?asnych do?asně p?íznivych cen k navy?ení svych zlatych zásob. Vyu?ívají situace, kdy mnoho investor? na burzách ve snaze zamezit dal?ím ztrátám, své zlaté pozice likviduje, a tím sni?uje cenu zlata. ?těte více ! Pro? je investi?ní zlato dobrá investice? Investi?ní zlato je velmi bezpe?nou a v době krize vyhledávanou formou investice. Zlaté cihly a zlaté mince jsou investi?ní produkty, které mají v?dy svou hodnotu. Reálná cena zlata je stabilní u? tisíce let. Jedná se proto o jednu z nejbezpe?něj?ích forem investování. Na rozdíl od zlatych ?perk? je investi?ní zlato ze zákona osvobozeno od placení DPH. (Prodej investi?ního zlata je osvobozen od DPH dle § 92 zákona ?. 235/2004 Sb.) Stále váháte? Nejste je?tě rozhodnuti? Zde uvádíme několik dal?ích d?vod? pro? investovat do zlata. Pro? nakoupit investi?ní zlaté cihly? Investi?ní zlaté cihly jsou vhodné p?edev?ím pro investory, které zajímá co nejni??í cena zlata za gram. Zlaté cihly Argor-Heraeus se vyrábějí jako ra?ené (10g, 20g, 1/1 Oz, 50g, 100g) nebo lité (250g, 500g, 1000g). Ra?ené zlaté slitky jsou spole?ně s certifikátem zatavené v ochranné folii. Lité slitky (cihly) se dodávají bez ochranné folie a certifikáty pravosti jsou k nim p?ikládány. Zna?ka Argor-Heraeus je nejprodávaněj?í na ?eskám trhu a jednou z nejprodávaněj?ích na trhu evropském. Dále máme v nabídce investi?ní zlaté cihly od australského vyrobce Perth Mint a dal?ího ?vycarského vyrobce Valcambi. Pro? nakoupit investi?ní zlaté mince? Investi?ní zlaté mince jsou vhodné pro investory, které kromě investi?ní hodnoty zbo?í zajímá i estetické zpracování. Cena investi?ních zlatych mincí je jen mírně vy??í, ne? cena stejně vá?ících zlatych slitk?. Mince prodáváme v jednouncovém provedení. Investi?ní zlaté mince se vyrábějí ve velkych objemech a nemají ?ádnou numismatickou hodnotu. Platíte tedy pouze za zlato. V?echny námi nabízené zlaté investi?ní mince jsou celosvětově známé a celosvětově obchodované. Za jejich ryzost a kvalitu ru?í p?ímo emitující stát. Co prodáváme, co vykupujeme? Prodáváme p?edev?ím zlaté mince a zlaté cihly o hmotnosti jedné trojské unce (1/1 Oz = 31,1g) a hmotnosti vy??í. Men?í hmotnosti nejsou jako investice do zlata vhodné, nebo? jejich cena (díky vy??ím vyrobním náklad?m) vysoce p?ekra?uje burzovní cenu zlata. V na?em p?ehledu produkt? nabízíme p?evá?ně 24 karátové zlato - tedy zlato ryzí. Zaji??ujeme i velmi vyhodny vykup zlata, a to zejména u u nás zakoupenych litych slitk?. Cena zlata se neustále mění a podle toho také ceny produkt? v na?í nabídce. Zlaté mince a zlaté cihly odebíráme od jednoho z nejvyznaměj?ích evropskych dodavatel? investi?ního zlata. M??eme tak garantovat jak pravost, ryzost, 100% kvalitu, tak i rychlost dodávek. Pro? nakoupit u nás? Snadné objednání Okam?itá fixace cen Zbo?í skladem Nákup v Praze bez plateb p?edem Více... Rychly kontakt STEP Finance, a.s. ?eská republika +420 222 553 210 +420 731 427 743 Slovenská republika +421 220 253 206 info@investicni-zlato.eu Bolzanova 1615/1, Praha 1 Jak se k nám dostanete? Vyvoj cen zlata Denní cena zlata v USD/Oz Denní cena zlata v EUR/Oz Vyvoj cen st?íbra Denní cena st?íbra v USD/Oz Denní cena st?íbra v EUR/Oz Aktuální ceny Zlato1 259,33 St?íbro18,24 USD/CZK25,11 EUR/CZK26,61 Poslední aktualizace 07.04.2017 19:20:00 Mo?nosti nákupu Osobní odběr - Praha Zaslání po?tou - p?edem Zaslání po?tou - dobírka Obrázky produkt? jsou pouze orienta?ní. Reálné produkty Vám rádi uká?eme na pobo?ce. ú?et a objednávky Zalo?it ú?et P?ihlásit se k ú?tu Zapomněl jsem heslo Zp?soby dopravy a platby Diskrétní balení zásilek V?e o nákupu Pro? nakupovat zlato Pro? nakupovat u nás ?asto kladené otázky Obchodní podmínky Velkoobchod Mapa stránek Novinky a akce Chcete byt informováni o novinkách a cenovych akcích? Na?i dodavatelé V?echna práva vyhrazena ? 2008-2017 | STEP Finance, a.s. | zlaté mince | zlaté cihly | moderní numismatika STEP Finance, a.s. Vám nabízí mo?nost volby více informací... ? Hodnocení na Heureka.cz Budete-li mít zájem ohodnotit Vá? nákup slu?bou Heureka.cz a vyjád?it tak svou zku?enost s nákupem u nás, nechte v rekapitulaci objednávky zatrhnutou mo?nost "Chci ohodnotit nákup na Heureka.cz". Jeliko? pova?ujeme údaje o na?ich zákaznících za velmi d?věrné, bude na Heureku odeslána jen Va?e e-mailová adresa - ?ádné dal?í informace o Va?em nákupu. Nebudete-li mít zájem ohodnotit Vá? nákup slu?bou Heureka.cz a vyjád?it tak svou zku?enost s nákupem u nás, zru?te v rekapitulaci objednávky zatrhnutou mo?nost "Chci ohodnotit nákup na Heureka.cz". Na Heureku nebude odeslána ?ádná informace o Va?em nákupu. Jan Háze, STEP Finance, a.s. Omezeny náklad Tato mince má omezeny náklad. Za velmi ...

investicni-zlato.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS investicni-zlato.eu
Domain: investicni-zlato.eu
Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
Name: Jan Horák
Organisation: Gransy s.r.o.
Language: cs
Phone: +420.732954549
Fax: +420.226517341
Email: info@gransy.com
Registrar:
Name: Gransy s.r.o.
Website: subreg.cz
Name servers:
ns.vas-hosting.com
ns.vas-hosting.eu
ns.vas-hosting.cz
Please visit www.eurid.eu for more info


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en